روسای کمیسیون های مجلس مشخص شدند

کمیسیون انرژی
فریدون عباسی دوانی رئیس شد.
موسی احمدی به عنوان نایب اول و احمد مرادی نیز به عنوان نایب دوم کمیسیون انتخاب شدند.
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
سیدجواد ساداتی‌نژاد رئیس شد.
جلال محودزاده نایب رئیس اول و محمدجواد عسکری به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند.
احد آزادی‌خواه و سید صادق طباطبایی‌نژاد به عنوان دبیر اول و دبیر دوم و معین‌الدین سعیدی به عنوان سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجتبی ذوالنوری رئیس شد.
عباس مقتدای خوراسگانی و شهریار حیدری نمایندگان مردم اصفهان و قصرشیرین به عنوان نواب اول و دوم رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی انتخاب شدند. ابوالفضل عموئی نماینده مردم تهران نیز به عنوان سخنگوی کمیسیون برای نخستین اجلاسیه دور یازدهم مجلس برگزیده شد.
گفتنی است؛ یعقوب رضازاده و علی علیزاده نمایندگان مردم سلماس و مراغه و عجب شیر به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.
براساس این گزارش فداحسین مالکی، وحید جلال زاده و مهدی سعادتی بیشه‌سری نیز کاندیدای ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس بودند

مطالب مرتبط