دیدار سرهنگ امیری رئیس پلیس راهورمرکز استان بهمراه مزنگی رئیس سازمان مشاغل ومهربانیان با دکترگوران رئیس سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری ساری

اقتدارپرس/دیدار رئیس پلیس راهورمرکز استان بهمراه مزنگی رئیس سازمان مشاغل ومهربانیان با دکترگوران رئیس سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری ساری
دراین دیدار مهندس مزنگی از اجرای بازارچه های هفتگی خبرداد ومقرر شد تدابیری جهت کاهش بار ترافیک با همکاری پلیس راهور وسازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل صورت پذیرد تا موجبات کاهش ترافیک در محدوده های بازار های هفتگی وتسهیل در عبور ومرور شهروندان وساکنین مناطق باشد. در پایان مهندس مهربانیان رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهر ساری از اجرای طرح اصلاح هندسی وپارک خودرو در محدوده آرامگاه ملامجدالدین که سبب تسهیل در تردد مجاورین وزائرین آرامگاه شد تشکر کرد.

مطالب مرتبط