عملیات خط کشی محوری جهت ایمن سازی وتسهیل در تردد شهروندان توسط سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری ساری

اقتدارپرس/اجرای خط کشی محوری معابر شهری توسط سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری ساری
به گزارش مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری ساری عملیات خط کشی محوری معابر شهری باهدف ارتقاء امنیت عبور ومرور شهروندان وجلوگیری از تصادفات احتمالی خودرو های درون شهری در خیابان های شیخ طبرسی،انقلاب حدفاصل زغالچال تا بیمارستان سوانح وسوختگی زارع به همت پرسنل اجرایی سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری ساری انجام پذیرفت

مطالب مرتبط