اجرای خط کشی محوری حدفاصل تقاطع شهید علمدار تا انتهای بلوار داراب

اقتدارپرس /اجرای خط کشی محوری حدفاصل تقاطع شهید علمدار تا انتهای بلوار داراب
اجرای خط کشی محوری حدفاصل تقاطع شهید علمدار تا انتهای بلوار داراب در راستای ایمن سازی معابر شهری توسط پرسنل اجرایی سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری ساری انجام شد.

مطالب مرتبط