سیدهاشم رضوی از سوی جواد طالبی بعنوان رئیس مالی سازمان همیاری شهرداریهای مازندران منصوب شد

اقتدارپرس/به پیشنهاد مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان مازندران و با حکم رییس هیأت مدیره سازمان، مدیر مالی سازمان منصوب شد.
«سید هاشم رضوی» به پیشنهاد «جواد طالبی خارکشی»؛ مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان مازندران و با حکم «مهدی رازجویان»؛ رییس هیأت مدیره سازمان به‌عنوان مدیر مالی سازمان همیاری شهرداری‌های استان مازندران منصوب شد.
برای ایشان، توفیق در انجام امور محوله را خواستاریم.

مطالب مرتبط