در دیدار مدیرعامل سازمان با شهردار آلاشت صورت گرفت؛ کسب توافق‌های پایدار

اقتدارپرس/مهندس «جواد طالبی خارکشی»؛ مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان مازندران در دیدار با مهندس «پهلوان»؛ شهردار آلاشت، درباره موارد مرتبط تخصصی این دو نهاد گفت‌وگو کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری‌های استان مازندران، در این دیدار، مهندس طالبی؛ مدیرعامل سازمان، درخصوص انجام پروژه پایش تصویری شهرداری آلاشت که توسط سازمان همیاری شهرداری‌های مازندران در شهرهای مختلف استان انجام می‌شود، صحبت کردند و دو طرف درباره توسعه آتی این پروژه انجام شده و ویژگی‌های مختلف آن به تبادل نظر پرداختند.

در ادامه شهردار آلاشت ضمن تقدیر از فعالیت‌ها و عملکرد مثبت سازمان همیاری شهرداری‌های استان مازندران، آمادگی شهرداری آلاشت را برای همکاری‌های بیشتر در حوزه‌های تخصصی فنی و اجرایی با سازمان همیاری شهرداری‌های مازندران، اعلام نمود.

مطالب مرتبط