مهندس سجاد اسدی زغالچالی بعنوان مدیر موسسه بازیافت مازندران منصوب شد/اقتدارپرس/طی حکمی از سوی مهندس جواد طالبی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای مازندران سجادی اسدی زغالچالی بعنوان مدیر موسسه بازیافت مازندران منصوب شد .پیش از این مهندس عباس غفوری در این سمت حضور داشت .

مطالب مرتبط