سرداراشتری با اشاره به اهتمام جدی پلیس بر تامین امنیت اخلاقی و موضوع عفاف و حجاب، برای پاکسازی یک هفته‌ای تمام شهرهای کشور از وجود معتادان خیابانی در صورت تأمین فضای نگهداری این معتادان اعلام آمادگی کرد. 

اقتدارپرس/فرمانده ناجا با اشاره به اهتمام جدی پلیس بر تامین امنیت اخلاقی و موضوع عفاف و حجاب، برای پاکسازی یک هفته‌ای تمام شهرهای کشور

ادامه

 حسن روحانی امام  جمعه بابل در واکنش به نهی احمدی نژاد از کاندیداتوری : آفرین به کسانی که از ولایت تبعیت می کنند 

به گزارش پایگاه خبری اقتدارپرس /امام جمعه بابل نیز با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در ابتدای درس خارج فقه برای توصیه به انصراف

ادامه