مهندس گوران مدیرعامل سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری ساری:کاهش ترافیک بدون همراهی وهمدلی شهروندان فهیم مُیَسَر نمیشود

اقتدارپرس/ به گزارش روابط عمومی سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری ساری، احمد گوران” نقش مردم در کاهش ترافیک را بسیار مهم بیان کرد وگفت

Read more

سردار غیب پرور: رئیس جمهور گفتند از سال ۵۸ بسیجی هستم و هنوز کارت دارم 

اقتدارپرس/ سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به دیدار فرماندهان ارشد سپاه با رئیس جمهور، گفت: در این دیدار جوی دوستانه

Read more

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ساری : روان سازی ترافیک همراهی شهروندان را می طلبد.

اقتدارپرس/به گزارش روابط عمومی سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری ساری ، ​مهندس احمد گوران مدیرعامل سازمان حمل ونقل وترافیک :با اشاره به اشاعه فرهنگ

Read more