عید قربان، عید ذبح میوه دل ابراهیم و ایثار سبز اسماعیل،عید بر آمدن انسانی نو از خویشتن خویش، عید رهیدگی از اسارت نفس/تهیه وتنظیم سیدمجتبی علوی

اقتدارپرس / (عید قربان یا عید الاضحی (روز دهم ذی حجه از عیدهای بزرگ مسلمانان است. بنابر روایات دینی، در این روز خدا به ابراهیم خلیل فرمان داد اسماعیل را ذبح کند. او اسماعیل را

Read more