(۲) پرسش و پاسخ پیرامون کوروش کبیر همه ایرانیان قبل از اسلام زرتشتی بوده اند؟ /آیا /زرتشت دین الهی بوده است؟

اقتدارپرس /​آیا همه ایرانیان قبل از اسلام زرتشتی بوده اند؟ باید گفت در ایران قبل از اسلام، پیروان ادیان متعدد زندگی کرده و همه

Read more