روستای امره ساری درگذر زمان /مردم امره قومی بودند از بنی عامر بغداد که توسط خلفای عباسی کوچانده شدند

روستای امره که طبق آخرین سرشماری بالغ بر ۲۵۰۴ (۱۲۲۱ مرد، ۱۲۸۳ زن) نفر جمعیت جمعیت دارد یکی از روستاهای شهرستان ساری از استان

Read more

گرمستان،در بخش کلیجانرستاق با قدمتی چند هزار ساله!!

گرمستان،با قدمتی چند هزار ساله!! گرمستان، روستایی است از توابع بخش کلیجان‌رستاقشهرستان ساری در استان مازندران ایران.روستای گرمستان از جاذبه ها و مناظر طبیعی و گردش گری زیبایی

Read more