پیام مدیرعامل سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری ساری بمناسبت روز مهندس

اقتدارپرس/پیام مدیرعامل سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری ساری بمناسبت روز مهندس پنجم اسفندماه، خجسته زاد روز دانشمند بزرگ ایرانی و مهندس برجسته تاریخ علم

Read more

سردار محمدحسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور دریادواره شهدای کمیته انقلاب اسلامی مازندران:شهدا ناظر برماهستند ومارا میبیند قدری به خود بیاییم

اقتدارپرس /سردار ذوالفقاری در یادواره ۶۰۶ شهید کمیته انقلاب اسلامی استان مازندران گفت :شهدا ناظرند ومارا میبینند ودر کنار ماهستند.۲۳بهمن سالروز تاسیس اولین نهاد

Read more

سردار محمدحسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور دریادواره شهدای کمیته انقلاب اسلامی مازندران:شهدا ناظر برماهستند ومارا میبیند قدری به خود بیاییم

اقسردار ذلفقاری در یادواره ۶۰۶ شهید کمیته انقلاب اسلامی استان مازندران گفت :شهدا ناظرند ومارا میبینند ودر کنار ماهستند.۲۳بهمن سالروز تاسیس اولین نهاد مقدس

Read more