بازدید مدیران شهرداری شهرکرد از مرکز کنترل ترافیک شهرداری ساری

اقتدارپرس /بازدید مهندس قربانی مدیرعامل محترم سازمان فاوا شهرداری ساری بهمراه مدیران عامل حمل ونقل وبار ومسافر مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری شهرکرد به اتفاق

Read more