باحکم رجبی شهردار مرکز استان مهندس مهربانیان بعنوان مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری ساری منصوب شد

اقتدارپرس/به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری ساری، مراسم تودیع و معارفه ریاست جدید سازمان با حضور مدیران ارشد شهرداری ساری برگزار شد.

Read more

برپایی موکب حسینی (ع) برپایی موکب حسینی(ع) به همت سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری ساری

اقتدارپرس/به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری ساری ، بنا به دستور سرپرست سازمان و با توجه به نزدیک بودن ایام اربعین

Read more