طی احکامی جداگانه از سوی دکتر گوران درسازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل صورت گرفت

اقتدارپرس/طی احکامی جداگانه از سوی دکتر گوران درسازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل صورت گرفت دراحکامی جداگانه از سوی دکترگوران ،مهندس حسین عابد بعنوان

Read more

پیام مهندس سیدجعفرهادیان رئیس شورای اسلامی شهرستان ساری بمناسبت آغاز هفته وحدت ومیلاد پیامبر اعظم وامام جعفر صادق

متن پیام تبریک مهندس سیدجعفرهادیان رئیس شورای اسلامی شهرستان ساری بمناسبت آغاز هفته وحدت میلاد رسول مهربانی وامام صادق (ع) بسمه تعالی وَاعتَصِموا بِحَبلِ

Read more

نشست مهندس سیدجعفرهادیان رئیس واعضای هیئت ریئسه شورای شهرستان با ابوالقاسمی رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری

اقتدارپرس/جلسه بررسی وضعیت پسماندهای شهری در راستای اهداف زیست محیطی و گردشگری، با حضور سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری، مهندس سید سلمان ابوالقاسمی

Read more