گزارش تصویری از فعالیت های پرسنل سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری ساری بمناسبت  پایان تابستان ودرپیش بودن بازگشایی مدارس

اقتدارپرس/با فرارسیدن روزهای پایانی تابستان وآغاز فصل بازگشایی مدارس سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری ساری روزهای پرکاری را میگذراند . خط کشی عابر پیاده

Read more