گزارش تصویری از رونمایی خودروهای ثبت تخلفات رانندگی مرکز استان_ساری درسازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری ساری

اقتدارپرس/گزارش تصویری از رونمایی خودروهای ثبت تخلفات رانندگی مرکز استان

Read more

گزارش تصویری از فعالیت های پرسنل سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری ساری بمناسبت  پایان تابستان ودرپیش بودن بازگشایی مدارس

اقتدارپرس/با فرارسیدن روزهای پایانی تابستان وآغاز فصل بازگشایی مدارس سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری ساری روزهای پرکاری را میگذراند . خط کشی عابر پیاده

Read more