آموزش و آشنایی کودکان با شغل محیط بانی و تقدیر از محیط بانان نمونه شهرستان سیاهکل

اقتدارپرس /​آموزش و آشنایی کودکان با شغل محیط بانی و تقدیر از محیط بانان نمونه شهرستان سیاهکل  برنامه آموزش و آشنایی کودکان با شغل

Read more

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ساری خبر داد:خطوط ایست در تقاطع های شهری /احقاق حقوق شهروندی

احمد گوران، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ساری با اشاره به اجرای خطوط ایست در تقاطع های شهری، اظهار داشت: یکی

Read more