راهکار آیت الله حائری شیرازی درباره تأسیس پول اسلامی و خلاصی از ربا 

اقتدارپرس/ آیت‌الله حائری شیرازی طی یادداشتی به بررسی راهکار عملی خلاصی از ربا و تأسیس پول اسلامی پرداخته است. آیت‌الله حائری شیرازی- پول اسلام

Read more