گزارش تصویری /اجرای خط کشی محوری وعابرپیاده جهت تسهیل در عبور ومرور شهروندان عزیز ساروی

اقتدارپرس /اجرای خط کشی محوری وخط عابر پیاده از تقاطع مدرس تا ملامجدین توسط پرسنل اجرایی سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل انجام پذیرفت

Read more

جواد طالبی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای مازندران طی احکامی جداگانه، معاونین و مدیران جدید را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران، جواد طالبی مدیرعامل سازمان طی احکامی جداگانه، معاونین و مدیران جدید را منصوب کرد. بر

Read more

دیدار نماینده آیت الله العظمی نوری همدانی با مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای مازندران

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران، حضرت آیت اله عبدالحسین بابایی نماینده حضرت آیت اله العظمی نوری همدانی در استان مازندران

Read more

مهندس فرزانه تاکید کرد: کارگران باید آشنا به قوانین کار و پیگیر مطالبات قانونی خود باشند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری، نشست عبدالحمید فرزانه سرپرست شهرداری مرکز استان با اعضای شورای کارگری شهرداری در راستای

Read more