چرا خبرنگاران ساری در هیئت رئیسه خانه مطبوعات مازندران جایگاهی ندارند ؟!

اقتدارپرس/با توجه به مهندسی کردن انتخابات هیئت رئیسه خانه مطبوعات توسط مسئولین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان شاهد باندبازی مطلق طیف مهندسی

Read more

تصرف و تخریب قبور مسلمین ایا گناه نیست … ؟؟؟/تصرف عرصه آرامگاه وامامزاده تقی بالاهولار

اقتدارپرس / دادخواهی اهالی روستای بالاهولار ( روستایی با ۴۶۰ نفر جمعیت بومی ) از مسئولین بخش کلیجانرستاق و شهرستان ساری … – فرماندار

Read more