کشف بزرگ ربیع فلاح پس از ۳ سال استانداری: به مازندران جفا شد! 

به گزارش شمال نیوز استاندار مازندران گفت: باید میزان اختیارات استانداران برای رفع مشکلات مردم و نیز اجرای پروژه‌های مختلف افزایش پیدا کند؛ با

ادامه