علی حجازی بازنشسته شد 

شهردار قائمشهر پس از دریافت حکم بازنشستگی خود در آبان ۹۴ تلاش های زیادی برای تداوم حضور در شهرداری از خود نشان داد اما اعتراض او نهایتا در دیوان عالی عدالت اداری کارساز واقع نشد.

ادامه