مراسم جشن میلاد درحسینه بالاهولار بخش کلیجان رستاق ساری 

مراسم جشن شب ملاد امام عصر(عج) درحسینه بالاهولار بخش کلیجان رستاق ساری بامداحی مداح اهل بیت خدایار اکبری هولاری

ادامه