هم اکنون/ساری/پل شهیدان رضایی 

گزارش اختصاصی اقتدار پرس از پروژه تقاطع غیر همسطح شهیدان رضایی بلوار کشاورز ساری: تلاش بی امان شهرداری ساری برای بهره برداری سریع تر

ادامه