افزایش تسهیلات طرح‌های خودکفایی دهیاران 

به گزارش ایرنا قائم مقام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: حمایت از دهیاران در قالب پرداخت تسهیلات به طرح‌هایی که موجب خودکفایی شود

ادامه