نخستین قبرستان مسلمانان در شمال ایران 

به گزارش بلاغ، قبرستان تاریخی سفیدچاه واقع در هزارجریب شرق مازندران در ۴۰ کیلومتری گلوگاه دارای قدمت ۸۰۰ ساله با سنگ‌های عمودی خاکستری و

ادامه