جشنواره فرهنگی ورزشی و بومی محلی بخش کلیجانرستاق ساری

جشنواره فرهنگی ورزشی و بومی محلی کلیجانرستاق، در زمین ورزشی پهنه کلای جنوبی با برنامه های متنوع و برگزاری مسابقات ورزشهای سنتی، همراه با

Read more