اقتصاد مقاومتی باید به باور و رفتار ملی تبدیل شود

اقتصاد مقاومتی باید به باور و رفتار ملی تبدیل شود فرید صمدایی مدیر عامل اتحادیه دهیاریهای استان مازندران در گفت‌وگو با اقتدارپرس، با اشاره

Read more